AVIZ ADMITEREA 2019

IP Colegiul de Medicină Ungheni anunță Concurs repetat:    – pentru deținătorii diplomei BAC, certificat de liceu, studii medii de cultură generală; pentru deținătorii certificatelor de studii gimnaziale. Notă: Perioada de depunere a dosarelor la Concursul repetat până la data Read More …

ADMITERE – INFO

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:     Cererea de înscriere la concurs; Certificatul de naștere/buletinul de identitate(copie); Actul de studii, în original cu anexa respectivă; Certificatul medical-tip (nr.086-E sau nr.086-U) eliberat în anul admiterii; 6 fotografii 3×4 cm, Read More …