Catedra disciplinelor preclinice

Motto:

Educatia este

îmblînzirea unei flăcări,

nu umplerea unui vas”

                                                                                    Socrate

Obiectivele catedrei pentru anul de studii 2017-2018:

  • Crearea condiţiilor de stimulare a dezvoltării profesionale şi personale a cadrelor didactice, cu scop de sporire a eficacităţii procesului educaţional;
  • Strategii de motivare a elevilor în cadrul disciplinelor catedrei;
  • Formarea priceperii de a analiza şi compara noţiunule de bază ale disciplinelor catedrei
  • Dezvoltarea la elevi a abilităţilor de responsabilitate faţă de studierea disciplinelor preclinice;
  • Colaborarea cu membrii altor catedre, Colegiul de Medicină Ungheni pentru perfecţionarea măiestriei pedagogice;
  • Continuarea perfecţionării membrilor catedrei în cadrul formării continue de specialitate şi psihopedagogice, pentru conferirea sau confirmarea gradelor didactice.

Componenţa nominală a catedrei:

1. Ţîţu Valentina – director CMU, profesoară de disciplina bacteriologia, gr. didactic I.
2. Babii Victoria – şefa catedrei, profesoară de disciplinele anatomia şi fiziologia omului, ORL, grad didactic superior.
3. Spînu Ana – director adjunct clinic, profesoară de disciplina bazele ştiinţei Nursing, grad didactic superior.
4. Bruma Natalia – metodist, profesoară de disciplina igiena generală, grad didactic I.
5. Gaibu Adela – şef secţie, profesoară de disciplina bazele ştiinţei Nursing, grad didactic II.
6. Ganasevici Maia – profesoară de disciplina bazele ştiinţei Nursing, istoria medicinii, nutriţia.
7. Langa Ana – profesoară de disciplina bazele ştiinţei Nursing / pediatrie.
8. Carapcevschi Alina – profesoară de disciplina bazele ştiinţei Nursing.
9. Cîrnaţ Ina – profesoară de disciplina bacteriologia, igiena generală.

10. Sclifos Ana – laborant

11. Barbuţa Maria – Laborant

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

− 1 = 1