Catedra disciplinelor generale

Motto:

Există trei metode de a deveni înţelept:

Meditaţia, care e cea mai nobilă.

Imitaţia, care e cea mai simplă.

Experienţa, care e cea mai amară.”

                                            Confucius

Obiectivele catedrei pentru anul de studii 2017-2018:

 • Strategia generală constă în proiectarea şi implimentarea unui sistem calitativ, bazat pe inovare, creaţie, cercetare şi aplicare la standarte europene prin cultivarea, promovarea şi dezvoltarea unor metode de diseminare în cadrul catedrei, bazate pe logică şi argumentare;
 • Asigurarea calităţii procesului educaţional prin diverse strategii şi metode de predare – învăţare – evaluare;
 • Adaptarea continuă a ofertei educaţionale la nevoile, aşteptările şi cerinţele mediului economic şi social prin proiectarea planului de învăţământ;
 • Dezvoltarea unei culturi a calităţii atât în rândul cadrelor didactice, cât şi al studenţilor;
 • Îmbunătăţirea continuă a performanţei şi eficacităţii sistemului de management al calităţii;
 • Promovarea în cadrul catedrei a unui climat de muncă bazat pe responsabilitate şi respect reciproc, pentru ca fiecare să-şi valorifice la maxim potenţialul profesional şi intelectual.

 

Componenţa nominală a catedrei: 

Manolii Boris şef catedră, profesor de limba franceză

 1. Beşliu Diana– director adjunct didactic, profesor de limba şi literatura română, grad didactic II
 2. Stepanchevici Valentina – şef secţie, profesor de biologie, grad didactic II
 3. Huşanu Marina – profesor de limba şi literatura română şi limba latină, grad didactic II
 4. Darii Gheorghe– profesor de geografie şi educaţie civică, grad didactic II
 5. Ciubotaru Ludmila– profesor de matematică, grad didactic II
 6. Podgurschi Oleg– profesor de informatică
 7. Oţel Constantin– profesor de educaţie fizică, grad didactic II
 8. Baran Rodica– profesor de chimie, biologie, grad didactic II
 9. Strat Irina – profesor de limba franceză, limba engleză
 10. Iamandii Lilia– profesor de matematică, grad didactic II, (concediu p. îngrij. copil.)
 11. Cojocari Victoria – profesor de istorie, educaţie civică, bazele antreprenoriatului (concediu p. îngrij. copil.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

22 + = 29