Catedra disciplinelor clinice de bază

Motto: “Sănătatea este o comoară

pe care puţini ştiu să o

preţuiască, deşi aproape

toţi se nasc cu ea”

                        Hipocrate

Obiectivele catedrei pentru anul de studii 201-2018

  • Modernizarea procesului de învăţare- predare-evaluare cu ajutorul TIC.
  • Elaborarea ghidurilor elevului la disciplinile medicina internă, pediatrie, obstetrică, chirurgie.
  • Pregătirea eficientă a elevilor în vederea creşterii calitaţii procesului de evaluare finală.
  • Dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale a membrilor catedrei.

Componenţa nominală a catedrei

  1. Bodrug Aureliaşef catedră, profesoară de Medicină internă, grad didactic I.
  2. Guriev Galinaprofesoară de Pediatrie cu nursing specific, grad didactic
  3. Godovanciuc Lilianaprofesoară de Obstetrică şi ginecologie cu nursing specific, grad didactic superior.
  4. Raiscaia Tatianaprofesoară de Asistenţă medicală primară.
  5. Poghirca Alexandraprofesoară de Obstetrică şi ginecologie cu nursing specific.
  6. Gorenco Rodica- laborantă.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5 + 1 =