Catedra disciplinelor clinice specializate

Motto:”Întreaga artă a instruirii

este doar arta de a trezi

curiozitatea minţilor tinere

în scopul de a le-o satisface

mai târziu”

A.France

Obiectivele catedrei pentru anul de studii 2017-2018:

 • Diversificarea metodelor de predare/învăţare/evaluare şi aprecierea eficacităţii lor prin evaluarea continuă şi finală a cunoştinţelor elevilor;
 • Studierea şi aplicarea conceptelor şi teoriilor privitor la autoevaluare în scopul îmbunătăţirii continui a rezultatelor;
 • Proiectarea şi implimentarea îmbunătăţirii calităţii în baza autoevaluării la nivel individual;
 • Formarea la elevi a abilităţii de autoevaluare, dezvoltarea  simţului responsabilităţii,  a principiilor de etică şi deontologie medicală;
 • Cooperarea cu alte catedre, Colegii de Medicină cu scopul schimbului de experienţă;
 • Perfecţionarea continuă a măiestriei pedagogice prin participarea la cursuri de formare continuă, obţinerea sau confirmarea gradelor didactice, studierea materialelor ştiinţifico-metodice, publicaţii etc.

 

Componenţa nominală a catedrei:

 

 1. Pancu Aurica -şefa catedrei, profesoară de boli infecţioase, grad didactic superior;
 2. Fagher Larisa – profesoară de reanimatologie, grad didactic I;
 3. Cotelea Eleonora – profesoara de dermatovenerologie, grad didactic II;
 4. Scoropad Rodica – profesoară de bazele reabilitării medicale;
 5. Papuc Mariana – profesoară de neurologie;
 6. Vorotilă Carolina – profesoară de otorinolaringologie.